Biografi

"Jeg  arbeider i mange forskjellige materialer og uttrykk, og arbeidene har ofte et miljø- og samfunnskritisk blikk.
Utsmykkinger gjennom konkurranser eller invitasjoner og stipend, har også gitt meg økonomisk mulighet til å arbeide med installasjoner og
utstillinger av temporær karakter og friheten til å arbeide med kunst uten tanke på gjenbruk eller salg"


Kåre G

KÅRE GROVEN Det å arbeide med kunstneriske oppgaver som skal finne en løsning i form og utrykk er det som gjør arbeidet spennende. Jeg starter nesten alltid med blanke ark hvor jeg  leter etter noe som kjennes riktig. Det er ofte en lang prosess, ikke veldig strukturert, men nok til å følge et spor når det dukker opp.  Det er i skjæringspunktet  mellom fantasi, kreativitet og erfaring jeg trives,  hvor  ting fremdeles er åpent og resultatet ikke er gitt. Å gjøre valg og den  praktiske gjennomføring  er ofte den tyngste  delen i prosessen, men om resultatet føles riktig,  er er jeg en fornøyd person.  Det skjer ikke for ofte.


Kåre G

Om Kåre Groven

Kåre Groven, født 1945 i Trondheim, arbeider ofte i stort format. Han arbeider i forskjellige materialer og uttrykk og har skulpturer i det offentlige rom over store deler av landet. Skulpturen «Utkast» 1989 huskes kanskje best. Skulpturen «Utkast» ble også frimerke som representerte norsk samtidskunst i 2002.

 Det kan også nevnes OL- markørene som er tre store granittbautaer plassert på Ringebu, Stange og Gjøvik fra 1994, hvor den største steinen på Stange er ca 40 tonn og ca 8 meter høy. «Lysende steiner» er 5 store rullesteiner fra Svelvik i gateløpet for St.Olavs hospital i Trondheim, med pulserende innlagt lys, «Bøling» utenfor Høgskolen i Bø, med 3 store rullesteiner på stålbein , «Fremmed fugl» foran Høgskolen i Alta, en 9 meter høy skulptur i cortenstål. Skulpturen «Kast» på Fornebu, en ønsket erstatning for skulpturen «Utkast» som ble flyttet til Oslo Lufthavn Gardermoen. «På sporet» foran Skiforeningens hus i Holmenkollen, en 11 meter lang stålskulptur. «Kultursøyle» i granitt i Husnes sentrum . «Porto» en cortenskulptur ved postterminalen i Bergen. "Veivesen", en skulptur i sten og cortenstål på Bryn foran Statens Vegvesen i Oslo for å nevne noen. Installasjoner og utstillinger har stort sett omhandlet miljøaspekter med motiver som f.eks. egg i stativ og egg i trillebårer, eller et innpakket piano utendørs på F15 som spiller tolkninger og bruddstykker av Erik Satie. Også fornøyelige utstillinger som « 3 Lamper» på Galleri Heer i Oslo, 3 roterende kvinnefigurer 2-3 meter høye med lysende skjørt og spilledåsemusikk. Eller Maurice, «I godt selskap» på Theatercafeen i Oslo, En malt gipsfigur som skåler med seg selv. Først vist på Høstutstillingen i 1981. Naturelementer i glassmonter har også vært et tema som har opptatt kunstneren.

© Copyright Kåre Groven